Media

Ježíš řekl: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.

Mt 10,27


  • děkujeme za svobodu slova a svobodu vyznání, které máme v posledních 27 letech
  • děkujeme za několik reportáží s křesťany v televizi, za pořad pro mladé Exit 316, Základy Martina Bence, Biblická pátrání a historické filmy Hrabě Zinzendorf, Pod ochranou Žerotínů, David Zeisberger, Jan Hus a připravovaný film o Jeronýmu Pražském
  • děkujeme za všechny probuzené křesťany, kteří píší do tisku nebo vystupují v médiích
  • děkujeme za všechny křesťanské tiskoviny
  • děkujeme za všechna křesťanská nakladatelství a množství vydaných kvalitních knih a evangelizačních materiálů za posledních 20 let
  • prosme, ať se v médiích otevřou dveře pro evangelium
  • za novou křesťanskou televizi, kterou připravují manželé Hlavsovi a Dave Patty s týmem
  • za nové webové i tištěné noviny, kde budou pravdivé informace, diskuzní pořady a komentáře k aktuálnímu dění ve společnosti
  • za větší serióznost a pravdivost ve zpravodajství
  • větší důraz na hledání pravdivých informací oproti honbě za lacinými senzacemi
  • poctivé a zasvěcené informace o Božím lidu
  • kvalitní a praktické informace, které ochrání veřejnost od sekt a destruktivních kultů
  • výrazný prostor pro pravdivé informace ohledně homosexuálních aktivit (registrované partnerství apod.), euthanasie, násilí, zvráceností a jejich destruktivních účinků
  • zamezení okultních, pornografických a temnotu propagujících programů v médiích
  • za naprostý krach pornografického průmyslu v ČR (ČR je na špici v produkci pornografie, třetí ve světě v produkci homosexuální pornografie)
  • omezení pro myšlenky a ideologie, které jsou zaměřené proti biblickému pojetí rodiny a naopak prostor pro vše, co biblické pojetí rodiny upevňuje a propaguje
  • za práci Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, Rady ČT (odolnost vůči politickým tlakům)
  • za TV Noe, křesťanská televize
  • za TWR, křesťanský rozhlas – moudrost pro službu církvi, využití možnosti oslovit nevěřící
  • za to, aby kompetentní hlas křesťanů častěji zazníval v rozhlasu i televizi, za zmocněné služebníky, kteří budou odvážně mluvit osvobozující pravdu v médiích