Vláda

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

1Tm 2,1-4


  • za současnou vládu, aby ministři úspěšně bojovali proto korupci, vládli spravedlivě, hospodařili s rozvahou a moudrostí. Za jednotu vlády ve věcech dobrých a spravedlivých a nejednotu v plánování zlých skutků či zákonných ustanovení. Za milost k pokání pro Andreje Babiše a jeho poddání se Bohu.
  • za pana prezidenta Miloše Zemana – aby ho Pán vysvobodil z alkoholismu a dal mu s odvahou stát v pravdě a mluvit pravdu i když to bude politicky nekorektní
  • za další volbu prezidenta ČR
  • Ze senátora Libora Michálka, který má vizi obnovy českého národa, ať dostane prostor k realizaci této vize
  • aby se nepozdvihli komunisté, neonacisté a morálně zvrácení lidé ať Bůh zjeví myšlení lidských srdcí, pozvedne pokorné, poníží pyšné ať Bůh povolá moudré „krizové manažery“ jako byl Josef v Egyptě v případě velkých krizí v Evropě
  • za větší vliv lidí, kteří povedou k duchovní a morální obrodě země. Ať Bůh dá vládě realistickou vizi, která se stane jejím vládním programem.
  • za ochranu před politikařením a rozdělením mezi těmi, kteří mají spolu pracovat (v politice i církvi). Ať Bůh pročistí ministerstva a úřady od „špatných správců“ a nedojde jen k politickým čistkám, kdy by odborníky nahradili jen přátelé z vítězných stran.
  • za rozklad korupčních a mafiánských struktur v politickém a společenském životě, likvidace struktur a vazeb StB a odstavení jejich exponentů (odříznutí všech chapadel i hlavy této chobotnice)
  • za zeštíhlení státní správy. Ať povolá k moci odborníky na důchodovou reformu, aby byla provedena během tohoto volebního období.
  • aby se podařilo prosadit takové systémové a pozitivní změny v oblasti náhradní rodiné péče, které by přispěly k vyprázdnění dětských domovů