Ovoce

Ovoce (výsledky) modliteb – radujme se a jásejme, Bůh slyšel náš hlas! Děkujme za

  • V církvích se prohloubila krize a to vedlo k pročišťování Těla Kristova od hříchu a bludů a jeho přípravě na budoucí boj.
  • Pokračovalo nadpřirozené spojování žhavých uhlíků napříč celou zemí a všemi denominacemi
  • Probuzení mezi Romy, povstaly nové romské sbory, bylo vysláno několik rodin na misii do českých měst.
  • Na několika místěch byl obnovován zbořený Davidův stánek skrze několikahodinové uctívání
  • Bylo odhaleno velké množství korupčních kauz a některé se podařilo dokázat a potrestat viníky.
  • Česká republika stála při Izraeli a vyjádřila to i svým hlasováním ve Valném shromáždění OSN
  • Ministerstvo školství schválilo revizi Rámcového vzdělávacího plánu v oboru výchova ke zdraví a tak došlo ke změně směru sexuální výchovy od důrazu na antikoncepci k výchově ke zdrženlivosti