Jak se můžete do stráže zapojit?

Do modlitební stráže se může přihlásit každý křesťan (od slova Kristovec – ten, který patří Ježíši Kristu), jenž se vnitřně ztotožňuje s Apoštolským vyznáním víry a miluje Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele.

Stráž je postavená na dobrovolnosti a věrnosti. Strážce si dobrovolně zvolí hodinu, která mu vyhovuje, a pak věrně a zodpovědně drží svou stráž. Pokud nastane závažná situace, kvůli které není možné stráž držet, pak je třeba zajistit náhradníka na zvolenou hodinu, nebo změnu předem ohlásit svému modlitebnímu koordinátoru. Výběr času modlitby je libovolný a nikdo se nemusí pravidelně vázat na některou konkrétní hodinu ve dni, týdnu, měsíci, ale je možné se pružně zapisovat pokaždé na jiný čas.

Přihlásit se lze jednoduše na emailové adrese info@modlitebnistraz.cz, kde nahlásíte své jméno, den a hodinu, kdy se chcete modlit a koordinátoři stráže vás zapíší do kalendáře stráže. Není možné se přímo vepsat do kalendáře, z bezpečnostního důvodu se vše děje pouze přes koordinátory. Při výběru hodiny doporučujeme nahlédnout do kalendáře a zjistit volné hodiny. Pomůže nám, když se přednostně přihlásíte ke stráži v dosud neobsazených časech.

Jak se modlit

Za tímto účelem jsme vypracovali modlitební strom, kde je jeden kmen, který obsahuje modlitební náměty společné pro všechny strážce pod názvem Dědictví, ale ten se košatí do sedmnácti větví – to jsou oblasti, o které nám jde. Někdo se bude pokaždé modlit „na své větvi“, jiný si bude přecházet z větve na větev.

Modlitby jsou zaměřené za naši zemi, proto za své věci se modli mimo čas národní stráže. Víme, že každý křesťan má od Boha jiné dary, jiné povolání a jinou povahu. Proto se také každý modlí jinak a za jiné věci. To je docela přirozené. Nechceme, aby jste se nutili do modliteb za oblast, která Vám neleží na srdci. Někdo se může celou hodinu modlit za děti, protože jeho posláním je sloužit dětem. Jiný se podobně nadšeně dokáže modlit za politickou situaci v zemi. Další miluje církev, a tak ji v modlitbách bolestně rodí, aby byla dotvořena do podoby Kristovy (Ga 4,19).

Všechny, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí. (Izajáš 56,7)

Mocnou Boží přítomnost a hodně radosti v domě modlitby Vám přeje mobilizační tým!