Boží soudy

Boží hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: “Ještě jednou otřesu nejen zemí, nýbrž i nebem.” Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.

Žd 12,26.27


  • Šest let (2014-2020) bylo v naší zemi kritické sucho, hned jak skončilo, začala pandemie covid a hned jak zmutovala do méně nebezpečné formy, vypukla na Ukrajině válka, která se dotýká našich životů. Zdražování elektřiny, pohonných hmot, potravin, k tomu inflace a nedostatek některých surovin vede k velkým otřesům lidských jistot. Kéž tyto otřesy přivedou náš národ k pokání a obrácení se k živému a dobrému Bohu.
  • Nový virus změnil životy lidem na celém světě. Je to však také příležitost se odvrátit od hříchů a volat k Bohu o milost. Bůh bude soudit nepravost země a mnohé věci se změní k nepoznání a mnohé už se navrátí zpátky do starých kolejí.
  • Bůh bude soudit démonické mocnosti, které zotročily národy světa i Evropy. Především padne materialistický  hodnotový základ světa a lidé budou nuceni hledat duchovní základ pro své životy. Pro mnohé lidi to bude skutečný konec světa, jak ho znali. To bude začátek nové éry, nového života, tedy příležitost pro ty, kteří stojí na nepohnutelném základu Bible a Ježíše Krista, aby přivedli ostatní lidi do bezpečí v Bohu. Jediné bezpečné místo bude v oku hurikánu, neboli v hlubině rozbouřeného moře, jak psal Komenský. Ten vybízel uprostřed bouří třicetileté války k tomu, aby se lidé vzdali samosvojnosti a plně se odevzdali Bohu a tím se uvrhli do hlubin Božího milosrdenství
  • ekonomické otřesy, ztráta sociálních jistot, státní i osobní bankrot. Kéž tyto otřesy vedou lidi k vybudování nového životního základu v Kristu Ježíši
  • v Evropě roste napětí mezi muslimskými imigranty a obyvateli evropských států. Hrozí další teroristické útoky v Evropě a občanská válka. Muslimové mají cíl do dvaceti let ovládnout celý svět a zavést islámské právo šária. Kéž Bůh dá milost muslimům, aby poznali pravdu a vyznali Ježíše Krista svým Spasitelem
  • nemoci
  • přírodní pohromy, záplavy, zemětřesení, výbuchy sopek…
  • politická nestabilita