Izrael

Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu.

Ž 122


 • rychlé vítězství na teroristickou organizací Hamás a dobrou mírovou dohodu s Palestinci
 • přemístění českého velvyslanectví do Jeruzaléma a faktické uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele, jak již učinily některé státy včetně USA
 • pokoj pro Jeruzalém a Izrael, děkujme, že česká vláda podporuje Izrael.
 • ochrana Izraele před teroristickými útoky
 • moudrost pro politickou reprezentaci, za odvahu odolat tlaku vyměňovat „území za mír“ při falešně nastavených proporcích rizika (Palestinci se „jenom slovně vzdají násilí“, Izraelci se vzdají Judska, Samařska, Golan a části Jeruzaléma a zbude jim území roztříštěné, neubránitelné, menší než Morava)
 • za jednotu bohabojných politiků a politických stran, zachování jejich koalice
 • ať Bůh shromažďuje Židy rozptýlené po světě zpět do Izraele; kéž mohou odejít ve svobodě a v pokoji se svým majetkem; ať se v Izraeli dobře a rychle zabydlí, získají práci a mohou žít v požehnání a vděčnosti vůči Hospodinu
 • požehnání a ochranu ekonomiky a zahraničního obchodu Izraele
 • za dostatek vody v Izraeli, hojnost dešťů, za ochranu zdrojů vody, aby nepadly do rukou nepřátel Izraele a aby nebyl narušen citlivý ekosystém především v oblasti Galileje
 • moudrost a zjevení pro izraelskou armádu, bezpečnostní složky, rozvědku a jejich velení, ať včas rozpoznají hrozby pro Izrael a správně a přiměřeně proti nim zasáhnou
 • ochrana před útokem ze strany nepřátelského íránského režimu, který namířil stovky raket na Izrael a snaží se vyvinout atomové zbraně a již nyní má k dispozici dostatek obohaceného uranu pro výrobu dvou atomových bomb
 • proti duchu klamu, který obviňuje Izrael z apartheidu a porušování lidských práv a má vést k jeho úplné delegitimizaci; aby byla účinně šířena pravda (2Te 2,9-12)
 • za odvážné přátele a spojence Izraele mezi politiky a národy světa
 • za dobré vztahy mezi USA (i dalšími mocnostmi – EU, Čína, Rusko) a Izraelem, ať se jejich politika neobrací proti Izraeli
 • aby církev nepodléhala teologii náhrady a žehnala Božímu plánu záchrany Izraele (Ř 11)
 • za duchovní obživení izraelského národa (Ez 37,1-14) – ať od nejmenšího po největšího poznávají Boha svým srdcem (Jr 31,34)
 • za obrácení Arabů – aby jim Bůh „vyrval krvavé sousto z úst“ (Za 9,7), aby jejich vůdcové měli ohled aspoň k vlastním lidem; za ochranu a požehnání pro všechny palestinské a arabské křesťany
 • děkujme za všechny, kteří slouží Izraeli (např. Eben-Ezer, ICEJ, Teen Challange, Český dům modliteb atd.), hojnost požehnání pro ně (Gn 12,3)