Media

Ježíš řekl: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.

Mt 10,27


 • děkujeme za svobodu slova a svobodu vyznání, které máme v posledních 34 letech
 • děkujeme za všechny probuzené křesťany, kteří píší do tisku nebo vystupují v médiích
 • děkujeme za všechny křesťanské tiskoviny
 • děkujeme za všechna křesťanská nakladatelství a množství vydaných kvalitních knih a evangelizačních materiálů za posledních 20 let
 • prosme, ať se v médiích více otevřou dveře pro evangelium
 • za internetový projekt Ježíš tě má rád a další mediální projekty
 • za nové webové i tištěné noviny, kde budou pravdivé informace, diskuzní pořady a komentáře k aktuálnímu dění ve společnosti
 • za větší serióznost a pravdivost ve zpravodajství
 • větší důraz na hledání pravdivých informací oproti honbě za lacinými senzacemi
 • poctivé a zasvěcené informace o Božím lidu
 • kvalitní a praktické informace, které ochrání veřejnost od sekt a destruktivních kultů
 • výrazný prostor pro pravdivé informace ohledně homosexuality, transsexuality atd.
 • zamezení okultních, pornografických a temnotu propagujících programů v médiích
 • za naprostý krach pornografického průmyslu v ČR (ČR je na špici v produkci pornografie, třetí ve světě v produkci homosexuální pornografie)
 • omezení pro myšlenky a ideologie, které jsou zaměřené proti biblickému pojetí rodiny a naopak prostor pro vše, co biblické pojetí rodiny upevňuje a propaguje
 • za práci Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, Rady ČT (odolnost vůči politickým tlakům)
 • za křesťanskou televizi Noe
 • za křesťanské Rádio 7 a Proglas- moudrost pro službu církvi, využití možnosti oslovit nevěřící
 • za to, aby kompetentní hlas křesťanů častěji zazníval v rozhlasu i televizi, za zmocněné služebníky, kteří budou odvážně mluvit osvobozující pravdu v médiích