Menšiny

Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého…

Lv 19,33-34


  • za úspěšné začlenění válečných uprchlíků z Ukrajiny do naší společnosti, případně jejich návrat domů
  • modleme se za duchovní probuzení mezi Romy a jejich osvobození z pout okultismu, sexuálních hříchů a opilství a drog
  • za přijetí a lásku Čechů vůči Romům a aby jim byly poskytnuty rovnocenné podmínky k pracovním příležitostem
  • aby Bůh povolal mezi Romy své služebníky evangelisty a sociální, výchovné a vzdělávací pracovníky
  • za zdárnou integraci uprchlíků z Afriky a Blízkého a Středního východu, aby přijali naši kulturu, naučili se jazyk a podřídili se našim zákonům
  • za Boží působení mezi Vietnamci, jejich obrácení k Bohu
  • aby Vietnamci byli u nás v bezpečí a aby je lidé měli rádi
  • za přicházející muslimy, aby zde slyšeli evangelium, obrátili se k Ježíši Kristu a nesli zvěst evangelia do svých zemí
  • za rozklad všech stran a skupin, které prosazují nenávist vůči národnostním menšinám
  • za lásku k Židům