Misie a evangelizace

Evangelizace

 • (Matouš 28:18-20)

Děkujme

 • za to, že každý křesťan může mít podíl na šíření evangelia
 • za všechny, kteří jsou v šíření evangelia aktivní
 • za konkrétní evangelizační programy a aktivity

Prosíme

 • za zvěstování evangelia v celé naší zemi
 • za misijní a vzdělávací projekt animovaného seriálu Labyrint světa a ráj srdce
 • za změnu mentality české církve – aby nebyla pasivní a neustupovala společenskému tlaku, že „víra je soukromá věc každého” a že „mluvit o své víře s druhými není ani snadné, ani vhodné”
 • aby každý křesťan uměl srozumitelně říci evangelium (včetně nutnosti činit pokání ze svých hříchů)
 • aby si každý křesťan zformuloval, proč a jak uvěřil, uměl říci své svědectví a kým pro něj je Ježíš Kristus
 • za to, aby si každý křesťan našel své místo ve „Velkém poslání”
 • za to abychom se nestyděli svědčit svým přátelům, kolegům a spolužákům
 • za evangelizační aktivity ve vašem společenství a okolí
 • za konkrétní evangelizační projekty, o kterých víte
 • za mediální projekt Ježíš tě má rád
 • za kurzy Alfa
 • za to aby církev rostla početně i ve zralosti
 • za to abychom viděli mnohé ovoce evangelizačních aktivit
 • za to aby bylo běžné, že každý křesťan alespoň jednou za rok přivede někoho k Pánu
 • PrimeNet je křesťanské hnutí podnikatelů a pracujících, jehož posláním je zvěstovat těmto lidem evangelium našeho Pána Ježíše. Aby si Bůh používal PrimeNet a přiváděl lidi ke spasení, aby veškerá evangelizace PrimeNetu byla z moci Ducha svatého. Aby rostlo množství evangelistů skrze duchovní násobení (tj. evangelista učí další evangelisty). Prosme za 100 nových evangelistů. Aby Bůh otevřel finanční podporu pro PrimeNet ke každému dobrému dílu.