Ochrana

  • ať Bůh chrání český národ před vyhynutím po meči i přeslici
  • aby se rodilo mnoho dětí, lidé se nebáli odpovědnosti spojené s rodičovstvím a mysleli na stáří
  • aby nás Pán chránil před živelnými pohromami, teroristickými útoky, hladem, válkou a epidemiemi (např. ptačí chřipka atd.)
  • aby se lidé obraceli k Bohu o pomoc, když se dějí Boží soudy na zemi a litovali svých hříchů
  • aby nedošlo k ekonomickému a politickému krachu v zemi
  • aby Boží lid zachoval pokoj a spravedlnost i uprostřed těžkých časů a byl světlem pro nevěřící lidi
  • ať nás Bůh chrání před nadvládou muslimů, neonacistů a nového diktátu z EU či Ruska
  • aby Češi poznali své poslání a stali se srdcem Evropy, ze kterého poplyne duchovní život do jiných národů