Právo a spravedlnost

Spravedlnost vyvyšuje národy, kdežto hřích je národům pro potupu.    

Př 14,24

Když je v zemi nevěrnost, bývá v ní mnoho velmožů, ale člověk rozumný a znalý udrží řád

Př 28,2


 • proti praxi tzv. justiční mafie, kdy jsou na odvolací soudy dosazováni lidé, kteří jako odvolací instance (proti které již není možné se dále odvolat) rozhodují dle zadání různých lobbistů, nikoli dle spravedlnosti
 • policie a soudy – aby se poškozený a utištěný dovolal práva, aby se kauzy dotahovaly do spravedlivého konce
 • aby se přestala rozpojovat zákonnost, spravedlnost a morálka
 • odhalení a trestání úplatkářství ve veřejné správě (např. při zadávání veřejných zakázek), u soudů i v policii
 • za práci ministerstev spravedlnosti a vnitra, aby jejich činitelé vytvářeli pro spravedlnost dobré podmínky a nezasahovali do vyšetřovaných kauz; za pročištění těchto ministerstev od těch, kterým nejde o právo, spravedlnost a dobro této země
 • odhalování kriminality:
  a) aby pracovníky orgánů činných v trestním řízení vedl při odhalování Bůh
  b) aby v těchto orgánech pracovali lidé, kteří se nenechají zastrašit ani uplatit ani se nebudou bát nasadit život; za jejich ochranu
  c) aby se k Bohu obraceli lidé zapojení v organizovaném zločinu
  d) za odhalení a vymýcení mafiánských struktur (českých i zahraničních) v oblasti hospodářské kriminality, prostituce, drog, vydírání, výroby a pašování nelegálního zboží atd.
 • aby Bůh dal spravedlivé soudce – očištění od zákonictví, od strachu nést osobní zodpovědnost za svá rozhodnutí a od samospravedlnosti
 • odvolání soudců, vyšetřovatelů a exekutorů zapletených do zločinu a korupce
 • reforma soudnictví směrem k rychlé a spravedlivé vymahatelnosti práva (hlavně dluhů); za pokračování reformy v oblasti správy soudnictví, organizaci práce soudů, vztahu soudů a ministerstva spravedlnosti
 • využívání alternativních trestů ve spolupráci s církvemi a obcemi – spolupráce probační a mediační služby se soudy, obcemi, neziskovým sektorem a církvemi
 • fungování úřadu ombudsmana (ochránce lidských práv)
 • za stabilizaci a funkčnost tajných služeb, aby sloužily zájmům ČR, nikoli soukromým dílčím zájmům
 • za moudrost a správná rozhodování soudců Ústavního soudu; za řádné využívání, nepřekračování jejich kompetencí; ať je obsazen soudci podle Božího srdce, kteří milují právo a spravedlnost a nedají na politické a jiné tlaky
 • za novou naději a touhu po spravedlnosti a poctivosti pro celý národ (tolik špíny a kauz bylo odhaleno, ale nepotrestáno, tolik se daří nepoctivcům, že lidé ztrácí naději, že se „vyplatí“ žít poctivě; v národě se pak hromadí frustrace a rezignace)