Rodiny

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.

Žd 13,4


 • modleme se za zachování instituce manželství a za ústavou definované manželství výhradně mezi mužem a ženou
 • Boží požehnání, vedení a ochrana pro Alianci pro rodinu a její představitele, především Janu Jochovou a Jana Gregora
 • za vlivné vzory lidí žijících v pevném manželství a mají stabilní rodinu – ať je takových mnoho mezi známými osobnostmi, umělci, vědci, učiteli, politiky, podnikateli atd.
 • vyznávejme hříchy manželské nevěry, rozvodů, smilstva, homosexuality, bisexuality, transsexuality, onanie, pornografie, polygamie, polyamorie…
 • proste za odpuštění pro ty, kdo podstupují potrat
 • za ochranu dětí a mladých před návykovými látkami, el. cigaretami atd.
 • za ochranu mladých před sebepoškozováním, které se v poslední době velice rozšířilo jako mor
 • za ochranu před zmatkem a pohlavní disforií
 • za větší psychickou odolnost dětí a upevnění v identitě
 • ať Bůh omezí vliv sexuologů, kteří podrývají Boží řád pro manželství a rodinu
 • za školy, aby se tam děti neučily zvráceným sexuálním modelům, ale získaly zdravý pohled na manželství a rodičovství
 • za hnutí čistoty mezi mladými lidmi, aby se stalo módou zachovat panenství a panictví až do manželství
 • za naprostý krach pornografického průmyslu, který rozvrací rodiny a za kazatele spravedlnosti, kteří budou veřejně konfrontovat zlo pornografie a byznysu, který za tím stojí
 • za odhalení zájmů výrobců antikoncepce, aby mladí lidé byli varováni před negativními duchovními, sociálními i zdravotními důsledky používání antikoncepce
 • za otevřené oči pro doktory, aby nechtěli dále vykonávat potraty
 • za legislativní úpravy, které omezí umělé potraty
 • za křesťanské lektory do škol, kteří by mluvili otevřeně a přesvědčivě o kráse manželského svazku
 • aby se lidé začali vdávat a ženit – asi padesát procent svazků je mimomanželských. aby lidé chtěli více dětí a nebáli se o finanční zajištění, ale důvěřovali v existenčních záležitostech Bohu
 • aby se podařilo v nejbližší době zrušit kojenecké ústavy a převést děti z nich do kvalitních náhradních rodin
 • aby Bůh chránil rodiny před destrukčními vlivy Evropské unie – před zneužíváním antidiskriminačního zákona apod.
 • za opuštěné děti, aby pro ně Bůh povolal pěstounské rodiny
 • aby skončilo týrání dětí v českých rodinách
 • aby povstali politici, umělci, vědci, učitelé, podnikatelé a další vlivní lidé a stali se morálními i duchovními vzory pro mladou generaci
 • za křesťanské tábory a organizace sloužící dětem – Royal Rangers, King’s Kids, anglické kempy atd.
 • za dobré výchovné programy pro děti, dorost a mládež
 • Za společenství žen Aglow – aby si ho Bůh mohl používat jako nástroj k zbudování žen Duchem vroucích, což se promítne do všech jejich životních rolí…, i jako platformu k přivedení dalších žen k Ježíši; za nové aktivní spolupracovnice z řad mladé generace, které by převzaly štafetu.