Vláda

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

1Tm 2,1-4


 

  • za současnou vládu, aby ministři vládli spravedlivě, hospodařili s rozvahou a moudrostí. Ať mají od Boha moudrost a odvahu řídit tuto zemi v čase ekonomické, energetické a bezpečnostní krize. Za jednotu vlády ve věcech dobrých a spravedlivých a nejednotu v plánování zlých skutků či nespravedlivých zákonných ustanovení.
  • za pana prezidenta Petra Pavla, aby měl moudrost, nezavlekl naši zemi do područí západních států, aby měl jasnou vizi od Boha pro naši zemi a byl odvážný, nešel s proudem, ale formoval náš národ podle Božích principů. Především, aby mohl osobně poznat Ježíše Krista a přijal ho jako osobního Zachránce a Pána.
  • za nové politické hnutí, které přinesou do naší společnosti principy Božího království
  • aby se nepozdvihli komunisté, neonacisté a morálně zvrácení lidé ať Bůh zjeví myšlení lidských srdcí, pozvedne pokorné, poníží pyšné ať Bůh povolá moudré „krizové manažery“ jako byl Josef v Egyptě v případě velkých krizí v Evropě
  • za větší vliv lidí, kteří povedou k duchovní a morální obrodě země. Ať Bůh dá vládě realistickou vizi, která se stane jejím vládním programem.
  • za ochranu před politikařením a rozdělením mezi těmi, kteří mají spolu pracovat (v politice i církvi). Ať Bůh pročistí ministerstva a úřady od „špatných správců“ a nedojde jen k politickým čistkám, kdy by odborníky nahradili jen přátelé z vítězných stran.
  • za rozklad korupčních a mafiánských struktur v politickém a společenském životě
  • za zeštíhlení státní správy. Ať povolá k moci odborníky na důchodovou reformu, aby byla provedena během tohoto volebního období.
  • aby se podařilo prosadit takové systémové a pozitivní změny v oblasti náhradní rodiné péče, které by přispěly k vyprázdnění dětských domovů