Vláda

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

1Tm 2,1-4


 • za volby do Poslanecké sněmovny, které budou 8.-9. října 2021
 • za současnou vládu, aby ministři úspěšně bojovali proto korupci, vládli spravedlivě, hospodařili s rozvahou a moudrostí. Za jednotu vlády ve věcech dobrých a spravedlivých a nejednotu v plánování zlých skutků či nespravedlivých zákonných ustanovení. Za milost k pokání pro Andreje Babiše a jeho poddání se Bohu.
 • za pana prezidenta Miloše Zemana – aby ho Pán vysvobodil ze zlých vlivů a dal mu s odvahou stát v pravdě a mluvit pravdu i když to bude politicky nekorektní
 • za další volbu prezidenta ČR
 • za nové politické hnutí, které přinesou do naší společnosti principy Božího království
 • aby se nepozdvihli komunisté, neonacisté a morálně zvrácení lidé ať Bůh zjeví myšlení lidských srdcí, pozvedne pokorné, poníží pyšné ať Bůh povolá moudré „krizové manažery“ jako byl Josef v Egyptě v případě velkých krizí v Evropě
 • za větší vliv lidí, kteří povedou k duchovní a morální obrodě země. Ať Bůh dá vládě realistickou vizi, která se stane jejím vládním programem.
 • za ochranu před politikařením a rozdělením mezi těmi, kteří mají spolu pracovat (v politice i církvi). Ať Bůh pročistí ministerstva a úřady od „špatných správců“ a nedojde jen k politickým čistkám, kdy by odborníky nahradili jen přátelé z vítězných stran.
 • za rozklad korupčních a mafiánských struktur v politickém a společenském životě
 • za zeštíhlení státní správy. Ať povolá k moci odborníky na důchodovou reformu, aby byla provedena během tohoto volebního období.
 • aby se podařilo prosadit takové systémové a pozitivní změny v oblasti náhradní rodiné péče, které by přispěly k vyprázdnění dětských domovů