Zdraví

Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.

Ex 15,26


 • pro rostoucí nezaměstnanost ubývá plátců zdravotního pojištění, a tedy peněz na placení zdravotní péče – rezervy v systému dochází. Hrozí výraznější omezování zdravotní péče, což by se ještě více projevilo při prohlubování ekonomické krize
 • za práci ministra a celého ministerstva zdravotnictví, správnou dlouhodobou vizi, moudrost, odvahu a širokou politickou podporu pro její naplňování
 • za vytvoření a přijetí takové koncepce, která přinese finančně udržitelné poskytování kvalitní zdravotní péče, proměnu resortu i proměnu vztahu obyvatel ČR ke svému zdraví (např. zvýhodněním nekuřáků a lidí, kteří nejsou závislí na alkoholu)
 • vyvážené placení zdravotní péče, omezení plýtvání, korupce a lobbingu (pojišťovny, výrobci léků aj.)
 • správné nastavení platů pracovníků ve zdravotnictví i ochranu před radikalizací platových požadavků
 • za moudrost a správný systém péče o nevyléčitelně nemocné a osoby se vzácnými chorobami
 • za moudrost pro ředitele a management nemocnic a zdravotnických institucí do jejich správy a rozvoje
 • ať nejsou ze všeobecného pojištění placeny hříšné procedury – operace změny pohlaví, potraty aj.
 • ať dochází k omezování potratů
 • ať není legalizována euthanasie, používání drog
 • ať klesá spotřeba drog, alkoholu a tabákových výrobků
 • ochrana národa před šířením epidemií a vážných nemocí (AIDS, žloutenka, nemoci od klíšťat aj.)
 • ať Bůh dává lidem v ČR moudrost, jak žít zdravě, a varuje a chrání před úrazy a nehodami tak, aby ho skrze to mohli poznávat
 • v ČR dlouhodobě hrozí nedostatek kvalitních lékařů, zubařů a sester – ať Bůh klade tuto práci do srdce mladým lidem, aby ji přijali jako své poslání, dobře vystudovali a vykonávali ji ze srdce, nejen jako „práci“
 • ať Bůh žehná zdravotnickému personálu v emocionálně náročné práci, chrání před vyhořením a naplňuje jejich životy
 • ať Bůh uzdravuje nemocné v ČR svrchovaně přímo i skrze lékaře
 • ať Bůh probouzí nemocné k tomu, aby ho hledali, modlili se k němu a došli spásy i uzdravení
 • ať Bůh obdaří mnoho křesťanů dary uzdravení; ať v Božím lidu velice často dochází uzdravení těla, duše i vztahů, takže tím bude církev pověstná a mnohé ze světa to přitáhne k Bohu; ať Pán pošle pomazané služebníky ze zahraničí, s jejichž pomocí tu vybuduje mocnou službu uzdravování
 • ať Bůh potvrzuje zvěstování evangelia uzdraveními a zázraky
 • požehnání křesťanské služby v nemocnicích, LDN-kách, pečovatelkách a hospicích