Ovoce

Ovoce (výsledky) modliteb – radujme se a jásejme, Bůh slyšel náš hlas! Děkujme za:

 • Hojné deště v květnu 2019, které zavlažily naši zemi a zvedly hladinu spodních vod, která byla od roku 2018 v kriticky nízkém stavu.
 • Zdárný průběh projektu Staleté kořeny v roce 2018, ve kterém bylo prostřednictvím médií osloveno 1 milion českých uživatelů internetu a bylo realizováno přes 700 programů Staleté kořeny v rámci Duchovního dědictví.
 • Velký zásah společnosti prostřednictvím projektu Ježíš tě má rád https://www.jezistemarad.cz/.
 • Manželské večery a kurzy Alfa
 • Dosud nebyl obnoven Mariánský sloup na Staroměstském náměstí
 • Pokračovalo nadpřirozené spojování žhavých uhlíků napříč celou zemí a všemi denominacemi.
 • Probuzení mezi Romy, povstaly nové romské sbory, bylo vysláno několik rodin na misii do českých měst.
 • Na několika místech byl obnovován zbořený Davidův stánek skrze několikahodinové uctívání
 • Bylo odhaleno velké množství korupčních kauz a některé se podařilo dokázat a potrestat viníky.
 • Česká republika stála při Izraeli a vyjádřila to i svým hlasováním ve Valném shromáždění OSN
 • Ministerstvo školství schválilo revizi Rámcového vzdělávacího plánu v oboru výchova ke zdraví a tak došlo ke změně směru sexuální výchovy od důrazu na antikoncepci k výchově ke zdrženlivosti